mandag 26. februar 2018

Kina med familien

Foto: Lonely Planet

Det engelske språket har et nytt ord: Worldschooling. Det assosieres først og fremst med familier som er konstant på reise og underviser barna selv, men det kan også forstås som en innstilling til læring og til livet generelt. Eli Gerzon, som oppfant ordet, sier: Det er når en aktivt opplever og lærer fra verden rundt en: Hjemmet, familien, venner, fremmede med all slags bakgrunner, bibliotek, parker, sport, skoger, skoler, byer og selvsagt verden og internett. Det legger også vekt på at det alltid er mer å lære fra denne fantatiske, vidunderlige, komplekse verden, uavhengig av om man har videregående, er doktor eller selvlært.

Jeg føler meg helt hjemme i dette synet på læring. Livslæring, kan vi kalle det, eller verdenslæring, og jeg innser, når jeg ser meg tilbake på tiden som har gått, at vi er en worldschooling/verdenslæringsfamilie". Vi har fire barn, født i tre land, og selv om vår base har vært i Norge de siste 16 årene, oppholder vi oss med ujevne mellomrom andre steder, enten det er en uke i Firenze,  et par uker i Marokko eller et halvår i USA. Vi skriver barna ut av skolen, og vi tar ansvaret for deres opplæring, noe vi jo også faktisk gjør når vi er hjemme, selv om barna da går på vanlig, norsk skole. Hjemme hos oss er det alltid et lett kaos av bøker, tegnesaker, musikk, film, spill og byggesystemer. Bortsett fra på badet, er det bøker i absolutt alle rom, og den gamle globusen er blikkfang i stua. Vi vedlikeholder fremmedspråk gjennom filmer, bøker og dataspill, og huset bærer preg av landene vi har bodd i. 

Barna vokser opp og får en internasjonal innstilling. De er norske, men først og fremst innbyggere av vår alles, fantastiske Jord. Vi har venner fra alle kanter av verden, fra mange kulturer og livssyn, og jeg håper barna selv kan bli "brobyggere" når de vokser opp, være med på å øke forståelse og toleranse i verden, samt ta ansvar.

På kortere reiser, kjører vi "hjemmeskole" underveis, men hvis vi er over lengre tid et sted, har vi barna på skole der vi er. Derfor har mine barn gått på vanlige, amerikanske skoler i Seattle og vanlige, franske skoler i Paris, Dijon og Saint-Etienne. 

Om bare noen dager, går reisen til Kina. Vi skal være borte i halvannen måned, og akkurat nå flagrer sommerfuglene for fullt, og vi planlegger og pakker. Noen skolebøker er med, og det blir dager med hjemmeskole, men mest av alt tror jeg det blir livslæring, og det gjelder i høyeste grad også for oss voksne!